ระบบสุขาภิบาล

สินค้า

สินค้า -> ระบบสุขาภิบาล -> ระบบสุขาภิบาล

ระบบสุขาภิบาล

Details:

Sanitary system หรือ ระบบสุขาภิบาล เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการน้ำเสียและน้ำประปาภายในอาคาร โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการใช้น้ำมาก เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, โรงแรม, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, อาคารสำนักงาน ฯลฯ ระบบนี้มีหลายองค์ประกอบ เช่น ระบบท่อส่งน้ำ, ท่อระบายน้ำเสีย, ท่อระบายอากาศ, ระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ การออกแบบและการติดตั้งระบบสุขาภิบาลจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดโรคติดเชื้อ และให้การใช้น้ำและน้ำเสียเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด.

Document