Document

Nortek™ IoT Fire Pump System คือระบบ IoT แบบ Real -Time สำหรับตรวจสอบและสั่งการระบบ Fire Pump ถูกพัฒนาขึ้นโดย บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด ผู้ให้บริการระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์เครื่องสัญญาณเตือนภัย ที่ได้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

ด้วยสัญลักษณ์ “Nortek™” ทำให้มั่นใจถึงคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงาน ของระบบและอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งาน ลดกำลังคน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและซ่อมบำรุงรักษา

Nortek™ IoT Fire Pump System ถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกัน ด้วยอุปกรณ์ Hardware และเซ็นเซอร์ที่ได้มาตรฐาน รองรับการเชื่อมต่อและรับ-ส่งข้อมูลด้วย IoT MQTT Server ที่ทันสมัยเพื่อการตรวจสอบและควบคุมสั่งการได้ทันเวลา และสามารถมอนิเตอร์และควบคุมผ่าน Application บนอุปกรณ์ Smart Devices ต่าง ๆ อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Document