ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซไ...

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซไนโตรเจน (IG 100) ซึ่งไนโตรเจนเป็นสารดับเพลิงชนิดหนึ่งในกลุ่มของแก๊สเฉื...

อ่านเพิ่มเติม+

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารส...

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด FK-5-1-12 ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยเป็นระบบป้องกันการเก...

อ่านเพิ่มเติม+

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซไ...

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซไนโตรเจน (IG 100) ซึ่งไนโตรเจนเป็นสารดับเพลิงชนิดหนึ่งในกลุ่มของแก๊สเฉ...

อ่านเพิ่มเติม+

ไม่มีสินค้า...

Document