Document

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม -> พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม

รายละเอียด:

ในวันที่ 19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ (วสท.) กับ สถาบัน เคเอฟไอ ภายใต้บริษัท โนว์เลดจ์ ไฟร์ อินฟินิตี้ จำกัด (KFI) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

Document