Document

บทความและงานวิจัย

บทความและงานวิจัย -> ถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รายละเอียด:

- ขนาดของถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)
กำหนดให้มีขนาดของถังน้ำมันเพียงพอต่อการทำงานของเครื่องยนต์ ขั้นต่ำ 12 hr โดยใช้อัตราการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิง ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน NFPA
(บวกเพิ่มอีก 5% สำหรับสำหรับการขยายตัวของเชื้อเพลิง และอีก 5% สำหรับก้นถัง)
เช่น เครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ยี่ห้อ FIRE DRIVER รุ่น FD140H ในเครื่องยนต์ตัวนี้ระบุว่ามี BHP=127 HP มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 34 L/hr จะต้องมีขนาดถังน้ำมันขั้นต่ำ = 34 L/hr x 12 hr x 110% = 449L
- ดังนั้นจะต้องมีขนาดถังน้ำมันขั้นต่ำ 449ลิตร เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และจะต้องมีการควบคุมให้มีปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงขั้นต่ำในถังน้ำมัน ไม่น้อยกว่า 2/3 เพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ตามมาตรฐาน NFPA
- เมื่อเราทราบถึงข้อมูลที่ชัดเจน ก็จะสามารถประหยัดต้นทุนในการเลือกถังน้ำมันเชื้อเพลิง ควบคุมหรือจัดการเนื้อที่ในการติดตั้ง ได้ง่ายขึ้น
เพื่อให้การดับเพลิงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องหมั่นตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ทดสอบการเดินเครื่องเป็นประจำ จะทำให้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงพร้อมทำงานอยู่เสมอ

Document